GERMAN NEW MEDICINE®
The discoveries of Dr. med. Ryke Geerd Hamer - presented by Caroline Markolin, Ph.D.
 

CHEMOTHERAPIE?
- Dutch Translations

Tenzij anders aangegeven, zijn de hier vermelde documenten in het
Engels geschreven door Caroline Markolin, Ph.D.
De chemische oorlog tegen kanker vindt zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog -
Christian Bachmann, Krebsmafia, 1986
(The chemical war against cancer goes back to the First Word War)