GERMAN NEW MEDICINE®
The discoveries of Dr. med. Ryke Geerd Hamer - presented by Caroline Markolin, Ph.D.
 

VERIFICATIONS
- Turkish Translations

Aksi belirtilmedikçe, burada listelenen belgeler Caroline Markolin, Ph.D. tarafından İngilizce olarak yazılmıştır.
DOGRULAMALAR - Giriş
(VERIFICATIONS - Introduction)

GNM Tasdikler
(GNM Endorsements)

Trnava Üniversitesi - Doğrulama
(University of Trnava)

Niemitz Belgesi
(Niemitz Document)

Dr. Willibald Stangl, MD - Mektup
(Dr. Willibald Stangl, MD - Letter)

Siemens Belgesi
(Siemens Document)