GERMAN NEW MEDICINE®
The discoveries of Dr. med. Ryke Geerd Hamer - presented by Caroline Markolin, Ph.D.
Welcome Dr. Hamer Biography ATTENTION GNM Translations STUDY GUIDELINE Exploring LearningGNM.com Recent Site Changes INDEX A-Z Site Search


GNM Articles - Dutch Translations

Go Back one page / terugkeren
De hier vermelde documenten zijn geschreven in het Engels door
Caroline Markolin, Ph.D.

GNM ARTIKELEN (GNM Articles)
GNM - Het nieuwe medische paradigma
(GERMAN NEW MEDICINE - The New Medical Paradigm)
Presentatie van de Nieuwe Geneeskunde 2005
(Dr. Hamer's German New Medicine presentation at the International Congress)
Vragen i.c.w. de Metastasentheorie
(Questioning the Metastasis Theory)
Erfelijke ziekten begrijpen - in samenhang met Germaanse Nieuwe Geneeskunde - (Understanding Genetic Diseases” in the context of GNM)
Is kanker een Schimmel?
(Is Cancer a Fungus?)
Theorie over Toxinen
(Toxins Theory)
Vragen bij de theorie van KANKERVERWEKKERS
(Questioning the Carcinogen Theory)
Mazelenvirus op de proef gesteld
(The Virus Trial)
(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)
(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)
Een Nieuw Begrip van Borstkanker
(A new Understanding of Breast Cancer)
(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)
Het Begrijpen van “Allergiëen”
Understanding Allergies
(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)
(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)