GERMAN NEW MEDICINE®
The discoveries of Dr. med. Ryke Geerd Hamer - presented by Caroline Markolin, Ph.D.
 

GNM Articles
- Dutch Translations

De hier vermelde documenten zijn geschreven in het Engels door Caroline Markolin, Ph.D.
GNM ARTIKELEN (GNM Articles)
GNM - Het nieuwe medische paradigma
(GERMAN NEW MEDICINE - The New Medical Paradigm)
Presentatie van de Nieuwe Geneeskunde door Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, Madrid 2005
(Dr. Hamer's German New Medicine presentation at the International Congress on Cancer Treatment, Madrid 2005)

Korte GNM-artikelen
(Short GNM Articles)

(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Een Nieuw Begrip van Borstkanker
(A new Understanding of Breast Cancer)

(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Het Begrijpen van “Allergiëen”
Understanding Allergies

(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)
De metastasetheorie in twijfel trekken
(Questioning the Metastasis Theory)
Kankerverwekkende Theorie
(Carcinogens Theory)
Inzicht in "genetische ziekten" in de context van GNM
(Understanding "Genetic Diseases" in the context of GNM)
Theorie over Toxinen
(Toxins Theory)
Dieet theorie
(Diet Theory)
Is kanker een Schimmel?
(Is Cancer a Fungus?)
Mazelenvirus op de proef gesteld
(The Virus Trial)