GERMAN NEW MEDICINE®
The discoveries of Dr. med. Ryke Geerd Hamer - presented by Caroline Markolin, Ph.D.
 

BIOLOGICAL SPECIAL PROGRAMS
- Turkish Translations

Aksi belirtilmedikçe, burada listelenen belgeler Caroline Markolin, Ph.D. tarafından İngilizce olarak yazılmıştır.

<---- In these PDF documents you can enlarge images. If your browser cannot handle this desirable feature, then please consider downloading and installing the authentic Adobe Acrobat Reader.

BİYOLOJİK ÖZEL PROGRAMLAR - Giriş
(BIOLOGICAL SPECIAL PROGRAMS - Introduction)
BİYOLOJİK ÖZEL PROGRAMLAR - GENEL BİR BAKIŞ
(BIOLOGICAL SPECIAL PROGRAMS - Overview)
EMBRİYOLOJİ
(Embryology)  
GIRTLAK (LARENKS)
(Larynx)
AKCİĞERLER
(Lungs)