DUTCH TranslationsTenzij anders aangegeven, zijn de hier vermelde documenten in het Engels geschreven door Caroline Markolin, Ph.D.
Welkom bij de LearningGNM
(Welcome to LearningGNM)
Een korte Biografie van Dr. med. Ryke Geerd Hamer
(Biography - Dr. Hamer)
Biografie - Caroline Markolin, Ph.D.
(Biography - Caroline Markolin, Ph.D.)
Attentie (plagiaat – onjuist weergeven – omnoemen)
(Attention - plagiarism – misrepresentations – renaming)
DE VIJF BIOLOGISCHE WETTEN
(THE FIVE BIOLOGICAL LAWS)

Verificaties (Verifications)
Klik hier om hun PDF-bestanden te bekijken

BIOLOGISCHE SPECIAALPROGRAMMA'S (BIOLOGICAL SPECIAL PROGRAMS)
Klik hier om hun PDF-bestanden te bekijken
SCHIZOFRENE CONSTELLATIES  
(Schizophrenic Constellations)

GNM ARTIKELEN (GNM Articles)
Klik hier om hun PDF-bestanden te bekijken
THERAPIE GNM
(GNM Therapy)

Chemotherapie? (Chemotherapy?)
Klik hier om hun PDF-bestanden te bekijken

GNM ERVARINGSBERICHTEN (GNM TESTIMONIALS)

Casuïstiek door Dr. Alvin De Leon (Case studies by Dr. Alvin De Leon)
Klik hier om cases uit zijn praktijk te bekijken
(Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)
GNM CERTIFICERING?
(GNM Certification?)