GERMAN NEW MEDICINE®
The discoveries of Dr. med. Ryke Geerd Hamer - presented by Caroline Markolin, Ph.D.
 

GNM Articles
- Turkish Translations

Aksi belirtilmedikçe, burada listelenen belgeler Caroline Markolin, Ph.D. tarafından İngilizce olarak yazılmıştır.
GNM YAZILARI (GNM ARTICLES)
GERMAN NEW MEDICINE (GNM) - Yeni Tıbbi Paradigma
(GERMAN NEW MEDICINE (GNM) - The New Medical Paradigm)

Kısa GNM Makaleleri
(Short GNM Articles)

Hastalik Denilenler Nedir?
(What are so-called “Diseases”)

Beyni Okumak
(Reading the Brain)

Meme Kanserinde Yeni Bir Anlayış

Cilt Rahatsızlıklarını Anlamak
(Understanding Skin Disorders)

"Alerjileri Anlamak"
(Understanding Allergies)

Osteoporozu Yeniden Düşünmek
(Rethinking Osteoporosis)

Tümörlerin Doğası
Metastaz Teorisinin Sorgulanması
(Questioning the Metastasis Theory)
Karsinojenler Teorisi
(Carcinogens Theory)
“Genetik Hastalıkları” German New Medicine Baglamında Anlamak
(Understanding Genetic Diseases” in the context of GNM)
Toksinler Teorisi
(Toxins Theory)
Diyet Teorisi
(Diet Theory)
Kanser bir mantar mı?
(Is Cancer a Fungus?)
Virüs Davası
(The Virus Trial)