ESTUDIS DE CAS - KIMBERLY ISMAIL

Seleccioneu un cas de la llista a continuació...

GERMÀNICA NOVA MEDICINA
ESTUDIS DE CAS

documentat per
EUA

Kimberly Ismail comparteix la seva experiència amb la Germànica Nova Medicina (GNM) a la seva pràctica clínica. Els casos i observacions que s'esmenten a continuació són només per a fins informatius i no pretenen substituir el consell mèdic professional.

Programes Especials Biològics

Cas
#
Símptomes
ULLS

Conjuntiva
Conjuntivitis a l‘ull esquerre
PULMONS

Músculs bronquials
Asma bronquial
BOCA I FARINGE

Mucosa superficial bucal i faríngia
Al·lèrgia al meló
OSSOS I ARTICULACIONS, LLIGAMENTS, TENDONS

Esquena superior, esquena mitjana, esquena inferior
Dolor d'esquena inferior


Cames, peus, turmells, talons, dits dels peus
Dolor a la cama dreta
DENTS I MANDÍBULA

Músculs mandibulars
Bruxisme    

Aquest és un treball en progrés; s'afegiran més estudis de cas

Contacte: Kimberly Ismail - - KimberlyLearningGNM.com

Nota: Degut a una gran càrrega de treball, Kimberly es reserva el dret de respondre o no respondre a consultes individuals per correu electrònic